PETRING CHAT

Náš internetový obchod používá cookies, které jsou potřebné pro jeho správné fungování. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby naše webové stránky ukládaly soubory cookie do vašeho zařízení – změňte nastavení svého webového prohlížeče.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PPH WGM SP. J.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých uživateli v souvislosti s používáním webových stránek poskytovaných v doméně www.wgm.com.pl nebo jiných doménách spravovaných PPH WGM Sp. J. týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „webová stránka“).

Pokud tento dokument odkazuje na „Službu“, je třeba ji chápat jako služby poskytované v rámci Webové stránky, včetně využívání uživatelského účtu dostupného prostřednictvím Webové stránky, jakož i slevové soutěže, hry a jiné podobné akce pořádané pro uživatele Webu. (dále jen „Uživatelé“, jednotlivě „Uživatel“). Pravidla pro používání jednotlivých Služeb stanovená v předpisech těchto Služeb mohou definovat samostatná pravidla pro zpracování osobních údajů.

I. Správce

Správcem osobních údajů Uživatelů poskytnutých v souvislosti s využíváním Služeb (dále jen: „Osobní údaje“) je PPH WGM Mirosław Wasilewski, Grażyna Wasilewska, se sídlem v Przylep, ul. Ogrodniczaj 5, 66-015 Przylep, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000247612, NIP: 9730849793, REGON: 08006566100000.

II. Pravidla pro shromažďování Osobních údajů Uživatelů

 1. Prohlížení obsahu Webových stránek nevyžaduje, aby Uživatel poskytl Osobní údaje.
 2. Používání Služeb může od Uživatele vyžadovat poskytnutí Osobních údajů. V takovém případě může neposkytnutí Osobních údajů omezit možnost využívání Služeb.
 3. Poskytnutí Osobních údajů Uživatelem může být požadováno i v jiných odůvodněných případech, např. zasláním žádosti Správci o poskytnutí konkrétní informace, o které bude Uživatel vždy informován.
 4. Pokud Uživatel využívá Služby pomocí mobilních zařízení, může Správce získávat zejména identifikační údaje mobilního zařízení, provozovatele internetové služby a účastníka. Takto shromážděné údaje budou zpracovávány anonymně a budou použity pouze pro statistické účely nebo pro zajištění řádného používání Webových stránek Uživatelem.
 5. Správce může provádět průzkumy mezi Uživateli za účelem získání konkrétních demografických a profilových údajů (jako je věk, vzdělání, profese, výdělky). Vyplnění průzkumu je vždy dobrovolné a takto shromážděné Osobní údaje budou zpracovávány anonymně a budou použity pro statistické analýzy a vytváření souhrnného obrazu Uživatelů předávaného partnerům Správce. Poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné.

III. Rozsah Osobních údajů a jejich zpracování

 1. V rozsahu odůvodněném danou Službou může Správce požádat Uživatele o poskytnutí zejména těchto Osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, telefonní a faxové číslo a e-mailová adresa. Předpisy Služby mohou uvádět další Osobní údaje, které by měl Uživatel poskytnout, aby mohl Službu používat.
 2. Správce zpracovává Osobní údaje za účelem poskytování Služeb, pro marketing svých služeb a produktů a pro jiné zákonem odůvodněné účely.

IV. Základ pro zpracování Osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem a v případech, kdy zákon zmocňuje Správce ke zpracování osobních údajů.
 2. Souhlas Uživatele se zpracováním jeho Osobních údajů probíhá výběrem příslušného místa ve formuláři při registračním řízení nebo jiném postupu směřujícím k umožnění využívání Služeb. Uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat.

V. Obchodní informace, průzkumy

 1. Správce může zasílat Uživatelům, a to i na jimi poskytnuté e-mailové adresy, obchodní informace o produktech a službách subjektů patřících do skupiny WGM a produktech a službách jejích partnerů, a to i ve formě webového vysílání za předpokladu, že Uživatel souhlasil s jejich přijetím. Uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat.
 2. Správce může zasílat Uživatelům, včetně na jimi poskytnuté e-mailové adresy, průzkumy uvedené v bodě III.5 výše, za předpokladu, že Uživatel souhlasil s jejich zasíláním. Uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat.
 3. Správce může zpracovávat Osobní údaje za účelem zlepšování Služeb, jakož i přizpůsobení reklam, materiálů nebo doporučení zobrazovaných na Webových stránkách preferencím nebo zájmům Uživatele, pokud s tím Uživatel souhlasil. Za tímto účelem může Správce propojit Osobní údaje poskytnuté Uživatelem v souvislosti s využíváním dané Služby s jinými Osobními údaji, které se tohoto Uživatele týkají a které již Správce zpracovává.

VI. Údaje související s procházením obsahu webových stránek

 1. Správce shromažďuje informace související s prohlížením obsahu Webu Uživateli, jako je počet a zdroj návštěv dané Webové stránky, doba návštěvy, prohlížený obsah, počet a typ otevřených podstránek, použité doporučení nebo IP číslo počítače. Správce tyto informace neslučuje s Osobními údaji Uživatele a nepoužívá je k identifikaci Uživatele, pokud to není nezbytné pro řádné poskytování Služby.
 2. Správce používá informace uvedené v odst 1 výše, pouze pro účely související s průzkumem trhu a internetové návštěvnosti na Webu, pro statistické účely, zejména pro posouzení zájmu o obsah umístěný na Webu a pro zlepšení obsahu Webu a kvality poskytovaných služeb.
 3. Správce používá cookies nebo podobné. Soubory tohoto typu umožňují Správci zejména lépe přizpůsobit webové stránky Webových stránek individuálním zájmům a preferencím Uživatele. Ve většině webových prohlížečů můžete smazat cookies z pevného disku vašeho počítače, zablokovat všechny odeslané cookies nebo nastavit varování před uložením takového souboru na disk. Chcete-li se o těchto funkcích dozvědět více, nahlédněte do návodu k použití nebo na obrazovku nápovědy vašeho internetového prohlížeče.

VII. Přenos a sdílení osobních údajů

1. Používání některých Služeb může zahrnovat sdílení nebo přenos Osobních údajů Uživatele jiným uživatelům Webu nebo sdílení či přenos Osobních údajů mimo Web. Pokud v důsledku výše uvedeného dojde k předání Osobních údajů jinému správci, bude se zpracování Osobních údajů řídit zásadami ochrany osobních údajů přijatými tímto správcem.

2. Správce může osobní údaje předat nebo zpřístupnit třetím osobám v případě, že:

 • uživatel souhlasí popř
 • bude odůvodněno zákonem popř
 • bude nezbytné pro poskytování Služeb.

3. Ve výše uvedených případech mohou být Osobní údaje přenášeny také mimo Evropský hospodářský prostor, včetně Spojených států amerických.

VIII. Uživatelská práva

 1. Uživatel má právo přístupu k obsahu Osobních údajů a právo na jejich opravu a aktualizaci.
 2. V případě změny Osobních údajů by měl Uživatel zajistit aktualizaci Osobních údajů na personalizovaném profilu na Webové stránce, pokud jej má.
 3. Správce poskytuje Uživateli možnost odstranit jeho Osobní údaje ze Souboru dat na žádost Uživatele i v jiných případech v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.
 4. Správce může odmítnout výmaz Osobních údajů, pokud Uživatel nezaplatil všechny částky splatné Správci nebo porušil předpisy Webové stránky nebo jakékoli Služby nebo platné právní předpisy a uchování Osobních údajů je nezbytné k objasnění těchto okolností a určení Odpovědnost uživatele.

IX. Kontakt

 1. Uživatel webových stránek se může kdykoli obrátit na Správce za účelem získání informací o tom, zda a jak Správce používá nebo hodlá použít jeho Osobní údaje.
 2. Uživatel webových stránek může také požádat Správce o vymazání jeho osobních údajů jako celku nebo jejich části.
 3. Adresa, na které lze Správce kontaktovat, je uvedena v záložce kontakt na těchto webových stránkách.